Thông báo

BÂY GIỜ LÀ

WEBSITE LIÊN KẾT

Tài nguyên dạy học

Thời tiết - Giá vàng


Ảnh ngẫu nhiên

Unnamed.jpg 20160602.jpg Chuyenchandongcuaongnguyenbathanh10namtruoc0.jpg 20170317_074904.jpg Quyet_dinh_ky_luat2.jpg Dongdien_2.flv IMG_2254.jpg IMG_2250.jpg IMG_2242.jpg DSC_7113.jpg Bai_toan_lop_3.jpg DSC_00261.jpg IMG_1328.jpg IMG_1354.jpg IMG_13411.jpg 2410.jpg 718.jpg

Một thoáng quê hương

Photo
Họ và tên Cao Văn Ninh
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng GD-ĐT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trường THCS Hòa Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hoà Sơn
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Phương Tứ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cư Kty
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 57 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyến Thị Hường
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cư Kty
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Tấn Long
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Cư Kty
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 201 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 57 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Vinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Cư Kty
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 102 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Thị Thanh Thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cư Kty
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 5465 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thùy Dung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cư Kty
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Mai Tường Vy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cư Kty
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cư Kty
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 19 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Thị Xuân Lan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cư Kty
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 19 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Cao Văn Ninh
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Cư Kty
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 28493 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hồng Ngọc Thái
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Đông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 78 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Ngọc Yến My
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Krông Bông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Quốc Việt
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/quocvietttn2016
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hoà Phong
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Sinh học, Ngoại ngữ, Tin học
Điểm số 1871 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hoàng Thị Tiểu Ly
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Đông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 48 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Hữu Phước
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quang Trung
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 1467 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn thị Hoàng Kiểm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cư Kty
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 3966 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hồng Ngọc Thái
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Đông
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 26 (xem chi tiết)

http://matcuoi.comAlô, alô ! Quản trị 0978 88 62 82 xin nghe !