Thông báo

BÂY GIỜ LÀ

WEBSITE LIÊN KẾT

Tài nguyên dạy học

Thời tiết - Giá vàng


Ảnh ngẫu nhiên

Unnamed.jpg 20160602.jpg Chuyenchandongcuaongnguyenbathanh10namtruoc0.jpg 20170317_074904.jpg Quyet_dinh_ky_luat2.jpg Dongdien_2.flv IMG_2254.jpg IMG_2250.jpg IMG_2242.jpg DSC_7113.jpg Bai_toan_lop_3.jpg DSC_00261.jpg IMG_1328.jpg IMG_1354.jpg IMG_13411.jpg 2410.jpg 718.jpg

Một thoáng quê hương

Mẫu SKKN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường Tiểu học Cư Kty
Người gửi: Cao Văn Ninh
Ngày gửi: 09h:43' 01-12-2017
Dung lượng: 68.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KRÔNG BÔNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CƯ KTY
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề tài: .....................................................
Người viết: .....................................................

Cư Kty, ngày ...... tháng ..... năm ......

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Năm học: 2017-2018
Người viết: ..................................
- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Cư Kty
Tên đề tài: ...................................................................

I. Phần mở đầu:
1. Lý do chọn đề tài:
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:
2.1. Mục tiêu:
2.2. Nhiệm vụ của đề tài:
3. Đối tượng nghiên cứu:
4. Giới hạn của đề tài:
5. Phương pháp nghiên cứu:
II. Phần nội dung:
1. Cơ sở lý luận:
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu:
2.1. Đặc điểm tình hình nhà trường:
2.2. Thuận lợi:
2.3. Khó khăn:
2.4. Phân tích thực trạng:
2.4.1. Thống kê kết quả:
2.4.2. Phân tích thực trạng:
3. Nội dung và hình thức của giải pháp:
3.1. Mục tiêu của giải pháp:
3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp:
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp, giải pháp:
3.4. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng:
III. Phần kết luận, kiến nghị:
1. Kết luận:
2. Kiến nghị:
2.1. Với phòng GD&ĐT:
2.2. Với BGH các trường Tiểu học:
Cư Kty, ngày ....../....../......
XÁC NHẬN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGƯỜI VIẾT
 
Gửi ý kiến

http://matcuoi.comAlô, alô ! Quản trị 0978 88 62 82 xin nghe !