Thông báo

BÂY GIỜ LÀ

WEBSITE LIÊN KẾT

Tài nguyên dạy học

Thời tiết - Giá vàng


Ảnh ngẫu nhiên

Unnamed.jpg 20160602.jpg Chuyenchandongcuaongnguyenbathanh10namtruoc0.jpg 20170317_074904.jpg Quyet_dinh_ky_luat2.jpg Dongdien_2.flv IMG_2254.jpg IMG_2250.jpg IMG_2242.jpg DSC_7113.jpg Bai_toan_lop_3.jpg DSC_00261.jpg IMG_1328.jpg IMG_1354.jpg IMG_13411.jpg 2410.jpg 718.jpg

Một thoáng quê hương

Mẫu đăng ký thi đua năm học 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường Tiểu học Cư Kty
Người gửi: Cao Văn Ninh
Ngày gửi: 15h:11' 27-08-2018
Dung lượng: 88.5 KB
Số lượt tải: 52
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT KRÔNG BÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC CƯ KTY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA
NĂM HỌC: 2018-2019
(Giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp)


- Họ và tên: …………………….
- Chức vụ: ………………………..
- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Cư Kty
- Nhiệm vụ được phân công: …………………….
Để hưởng ứng phong trào thi đua do Ngành giáo dục Krông Bông, HĐSP trường Tiểu học Cư Kty phát động trong năm học 2018-2019. Tôi đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:
I. NỘI DUNG THI ĐUA:
Số
TT
Công tác chuyên môn
(Ghi cụ thể)
Kết quả (Tỷ lệ % hoàn thành)

01

100%

020304II. CÁC NỘI DUNG KHÁC:
- Về phẩm chất đạo đức: ..................................................................................
- Về đoàn kết: ..................................................................................
- Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: ...
- Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ..................................
- Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: ..............................................................................
- Về tham gia công tác đảng, hội, đoàn thể: .....................................................
- Về tham gia các phong trào thị đua: ..............................................................
III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA
III.1. Các danh hiệu cá nhân:
1. Danh hiệu thi đua nhà nước: (Lao động tiên tiến, CSTĐ, ...)
2. Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể: (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ, ...)
3. Danh hiệu Giáo viên giỏi: ………
III.2. Chất lượng học sinh:
a) Kết quả cuối năm:
I. HĐGD
Toán
T.Việt
Khoa học
LSử & ĐLý
Ghi chú


SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL


Điểm 9 -> 10


Điểm 7 -> 8


Điểm 5 -> 6


Điểm < 5


II. Năng lực


III. Phẩm chất


 b) Các chỉ tiêu khác:
- Khen thưởng cuối năm:
+ ………… học sinh Xuất sắc = ............... %
+ ……… học sinh Tiến bộ = ............... %
- Duy trì sỹ số:………/………...=………......%;
- Học sinh lên lớp thẳng:…………/…………= ………...%
- Danh hiệu lớp:……………………………………………………………….
- Tổng số học sinh tham gia BHYT: …………… em = 100%
IV. ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN
- Tên sáng kiến: ………………..
- Phạm vi áp dụng: ………………..
- Hiệu quả sáng kiến mang lại: …………….

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 2018-2019, đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua - Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.
Cư Kty, ngày 08 tháng 09 năm 2018
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG NGƯỜI ĐĂNG KÝ
HIỆU TRƯỞNGPHÒNG GD-ĐT KRÔNG BÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC CƯ KTY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA
NĂM HỌC: 2018-2019
(BGH, Giáo viên không làm công tác chủ nhiệm lớp, PT Đội, Nhân viên)


- Họ và tên: …………………….
- Chức vụ: ………………………..
- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Cư Kty
- Nhiệm vụ được phân công: …………………….
Để hưởng ứng phong trào thi đua do Ngành giáo dục Krông Bông, HĐSP trường Tiểu học Cư Kty phát động trong năm học 2018-2019. Tôi đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:
I. NỘI DUNG THI ĐUA:
Số
TT
Công tác chuyên môn
(Ghi cụ thể)
Kết quả (Tỷ lệ hoàn thành % KH)

010203 
Gửi ý kiến

http://matcuoi.comAlô, alô ! Quản trị 0978 88 62 82 xin nghe !