Thông báo

BÂY GIỜ LÀ

WEBSITE LIÊN KẾT

Tài nguyên dạy học

Thời tiết - Giá vàng


Ảnh ngẫu nhiên

Unnamed.jpg 20160602.jpg Chuyenchandongcuaongnguyenbathanh10namtruoc0.jpg 20170317_074904.jpg Quyet_dinh_ky_luat2.jpg Dongdien_2.flv IMG_2254.jpg IMG_2250.jpg IMG_2242.jpg DSC_7113.jpg Bai_toan_lop_3.jpg DSC_00261.jpg IMG_1328.jpg IMG_1354.jpg IMG_13411.jpg 2410.jpg 718.jpg

Một thoáng quê hương

Mẫu bài thu hoạch BDTX - 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Văn Ninh
Ngày gửi: 10h:36' 22-12-2017
Dung lượng: 171.5 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT KRÔNG BÔNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CƯKTY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2017

Họ và tên: ……………………………………………………………………………..
Sinh ngày: …………………………………………………………………………….
Nơi công tác: Trường Tiểu Học Cư Kty
Trình độ chuyên môn: ..................................................................................................
Năm vào ngành: ...........................................................................................................
Nhiệm vụ được phân công: ..........................................................................................
Danh hiệu thi đua đã đăng ký: .................................................................................
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cá nhân, bản thân tôi lựa chọn các mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT.
Nội dung bồi dưỡng năm 2017 tập trung bồi dưỡng các mô đun như sau:
Nội dung bồi dưỡng :
Thực hiện 60 tiết với các Mô đun sau:
- Mô đun TH01: Một số vấn đề về tâm lí học dạy học ở tiểu học(15 tiết)
- Mô đun TH15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học (15 tiết)
- Mô đun TH24: Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học(15 tiết)
- Mô đun TH39: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học ( 15 tiết)
MÔ ĐUN TH01: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÂM LÍ HỌC DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC
1. Tâm lí học về sự phát triển trí tuệ học sinh tiểu học:
a) Khái niệm trí tuệ:
- Trí tuệ là vấn đề phức tạp của cả Triết học, Tâm lí học và Giáo dục học. Ở đây, chỉ xem   xét trí tuệ dưới góc độ Tâm lí học và Giáo dục học. Cũng như nhiều khái niệm vốn có còn mang nặng màu sắc “đời sống”, thuật ngữ “trí tuệ” cũng được hiểu theo nhiều cách khác nhau.
-Trí tuệ biểu hiện ra nhiều mặt và liên quan đến nhiều hiện tượng tâm lí khác nhau. Trí tuệ có thể biểu hiện ở mặt nhận thức như nhanh biết, nhanh hiểu, mau nhớ hoặc biết suy xét, tìm ra nhanh các quy luật, có óc tưởng tượng phong phú, hình dung ngay và đúng điều người khác nói, đến hành động nhanh trí, sáng tạo tháo vát, linh hoạt; đến các phẩm chất: óc tò mò, lòng say mê, sự kiên trì miệt mài.
b) Những đặc điểm của trí tuệ:
- Nhận thức được đặc điểm bản chất của tình huống mới do người khác đưa ra hoặc tự mình nêu ra vấn đề cần giải quyết.
- Sáng tạo công cụ mới, phương pháp mới, cách thức mới, phù hợp với hoàn hoàn cảnh mới (tất nhiên trên cơ sở những tri thức và kinh nghiệm tiếp thu được trước đó). Do đó, trí tuệ không chỉ bộc lộ qua nhận thức mà qua cả hành động. Đa số các hành động đều được tổ chức trong óc trước khi đưa vào thực hiện.
c) Một vấn đề về hình thành trí tuệ:
- Thực chất của việc hình thành trí tuệ là phát triển năng lực suy nghĩ, sáng tạo mà bước đầu là nhận thức “bài toán”, giải các “bài toán” thực tiễn ở các mức độ khác nhau.
- Việc hình thành và phát triển trí tuệ phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, thống nhất và có hệ thống đặc biệt khi trẻ em ở tiểu học.
- Hình thành và phát triển trí tuệ không tách rời việc rèn luyện năng lực quan sát, phát triển trí nhớ.
- Hình thành trí tuệ phải đi song song với việc giáo dục tình cảm đẹp, rèn luyện ý chí và bồi dưỡng những phẩm chất khác của nhân cách.
- Muốn hình thành trí tuệ cho trẻ em, đặc biệt ở bậc Tiểu học, cần phải thay đổi cấu trúc, nội dung tài liệu dạy học. Trong dạy học nếu nội dung còn là những trí tuệ cũ, có tính chất kinh nghiệm chủ nghĩa thì dù phương pháp giảng dạy có được đổi mới, thì cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của học sinh. Phải xây dựng nội dung dạy học sao cho nó không phải “thích nghi” với trình độ sẵn có của trẻ, mà đòi hỏi trẻ phải có trình độ cao hơn, có phương thức hoạt động trí tuệ phức tạp hơn. Nếu trẻ thực sự nắm được nội dung thì đó là chỉ tiêu rõ nhất về trình độ trí tuệ của trẻ.
- Tất cả giáo viên đều có nhiệm vụ và có thể góp phần vào việc phát triển trí tuệ của học sinh bằng cách tạo ra các điều kiện để học sinh suy nghĩ chủ động, độc lập sáng tạo trong việc đề ra và giải quyết các “bài toán” nhận thức và thực tiễn. Nhiệm vụ này cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và có hệ thống trong từng giờ lên lớp
2. Tâm lí học về sự hình thành
 
Gửi ý kiến

http://matcuoi.comAlô, alô ! Quản trị 0978 88 62 82 xin nghe !