Thông báo

BÂY GIỜ LÀ

WEBSITE LIÊN KẾT

Tài nguyên dạy học

Thời tiết - Giá vàng


Ảnh ngẫu nhiên

Unnamed.jpg 20160602.jpg Chuyenchandongcuaongnguyenbathanh10namtruoc0.jpg 20170317_074904.jpg Quyet_dinh_ky_luat2.jpg Dongdien_2.flv IMG_2254.jpg IMG_2250.jpg IMG_2242.jpg DSC_7113.jpg Bai_toan_lop_3.jpg DSC_00261.jpg IMG_1328.jpg IMG_1354.jpg IMG_13411.jpg 2410.jpg 718.jpg

Một thoáng quê hương

Gốc > Đề thi > Tiểu học > (5 thư mục)


Lớp 1 (15 bài)
Word-logo-small

Mẫu đề KTĐKCK 1 (Toán 1)

Ngày gửi: 2018-11-13 14:16:09

Word-logo-small

Đề KTĐK cuối kỳ 1

Ngày gửi: 2016-01-08 16:19:45

Word-logo-small

Đề kiểm tra cuối kỳ 1

Ngày gửi: 2016-01-05 14:51:14

Word-logo-small

Khảo sát chất lượng Toán 1

Ngày gửi: 2014-02-11 10:02:33


Lớp 2 (16 bài)
Word-logo-small

Mẫu đề KTĐKCK 1 (Toán 2)

Ngày gửi: 2018-11-10 09:21:09

Word-logo-small

Mẫu đề KTĐKCK 1 (Tiếng Việt 2)

Ngày gửi: 2017-12-15 20:51:19

Word-logo-small

Mẫu đề KTĐKCK 1 (Toán 2)

Ngày gửi: 2017-12-15 20:48:06

Word-logo-small

Đề KTĐK CK 1 - Tiếng Việt 2

Ngày gửi: 2016-01-20 16:46:10


Lớp 3 (28 bài)
Word-logo-small

Mẫu đề KTĐKCK 1 (Toán 3)

Ngày gửi: 2018-11-05 08:56:35

Word-logo-small

Đề KTĐK CK 1 - Tiếng Việt 3

Ngày gửi: 2016-01-22 13:13:59

Word-logo-small

Đề KTĐK CK 1 - Toán 3

Ngày gửi: 2016-01-22 13:12:49

Word-logo-small

đề kiểm tra cuối kì 1moon Toán 1

Ngày gửi: 2015-01-05 08:36:34


Lớp 4 (20 bài)
Word-logo-small

Mẫu đề KTĐKGK 1 (Toán 4)

Ngày gửi: 2018-11-02 08:38:11

Word-logo-small

Mẫu đề KTĐKGK 1 (Tiếng Việt 4)

Ngày gửi: 2018-11-01 14:58:40

Word-logo-small

Mẫu đề KTĐKGK 2 (Toán 4)

Ngày gửi: 2018-03-10 11:15:37

Word-logo-small

Mẫu đề KTĐKCK 1 (Khoa học 4)

Ngày gửi: 2018-01-04 16:23:13


Lớp 5 (60 bài)
Word-logo-small

Mẫu đề KTCK 1 (Toán 5)

Ngày gửi: 2018-11-03 09:45:22

Word-logo-small

KTĐK CK 1 (Tiếng Việt 5)

Ngày gửi: 2016-02-19 16:06:42

Word-logo-small

KTĐK CK 1 (Toán 5)

Ngày gửi: 2016-02-17 16:48:51

Word-logo-small

Tiếng Việt 5

Ngày gửi: 2014-04-08 07:04:25

http://matcuoi.comAlô, alô ! Quản trị 0978 88 62 82 xin nghe !